Loading...

เตาอบไฟฟ้า12ลิตร OIDIRE

รหัส :
0230500169
คะแนน :
13,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

- ความจุขนาด 12 ลิตร สามารถอบอาหารได้เยอะ เหมาะสำหรับผู้อยู่คอนโด ห้องพัก และครอบครัวขนาดเล็ก - กลาง

- เตาอบระบบไอน้ำ ช่วยให้อาหารที่ปรุงมีรสชาติที่นุ่มนวล กรอบนอก นุ่มใน และยังคงรสชาติของวัตถุดิบไว้ดังเดิม

- NTC ระบบควบคุมความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับ 1 องศาเซลเซียส

- กำลังไฟสูงสุดถึง 1300W สามารถทำความร้อนรวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยเฉพาะการวอมเครื่องก่อนการอบอาหาร

- ระบบทำความร้อนด้วยหลอดทำความร้อนถึง 2 ดวง ที่อยู่ทั้งด้านบน และด้านล่าง

- สามารถอบขนมปังให้มีความนุ่มมากกว่าการอบร้อนปกติ เนื้อแป้งยืดหยุ่น แป้งไม่แห้งกรัง

- ระบบควบคุมการทำงานไดอัล สามารถรองรับการสั่งงานได้อย่างแม่นยำ

 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น