Loading...

พัดลมตั้งโต๊ะ Jisulife FA13X สีชมพู

รหัส :
0230600319
คะแนน :
10,000 คะแนน
สี :
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

 พัดลมตั้งโต๊ะ รุ่น FA13X แบบส่าย/ยืดหด ได้

- ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ

- ใช้งานได้สูงสุด 5-32 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความเร็วลม)

- ใช้เวลาชาร์จ 6-9 ชั่วโมง ใช้พอร์ต USB-Type C ในการชาร์จ

- ความจุแบตเตอรี่ 8000mAh

- น้ำหนัก 545 กรัม

- อุปกรณ์ภายในกล่อง : พัดลม, สาย USB Type-C, คู่มือ

- สินค้ารับประกัน 6 เดือน

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น