ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > เครื่องปล่อยสบู่แบบอัตโนมัติ REMAX
เครื่องปล่อยสบู่แบบอัตโนมัติ REMAX
รหัส
:
1400600006

คะแนน
:
4,000 คะแนน
จำนวน
:
 

  • เครื่องปล่อยสบู่แบบอัตโนมัติ
  • ใช้งานง่าย สะอาด สะดวก ปลอดภัย
  • ขนาดความจุ 400 ml
  • ปล่อยสบู่ได้ครั้งละ 1 ml
  • ใช้ถ่านชนิด AAA 4 ก้อน

 

***ใช้ได้กับสบู่แบบน้ำ หรือผสมน้ำแล้วเท่านั้น***

 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ