Loading...

ชุดทำอาหารอเนกประสงค์ HOUSE WORTH รุ่น HW B003

รหัส :
0230500164
คะแนน :
22,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

 • เตาอบ ความจุ 10 ลิตร พร้อมตะแกรงและถาดอบอาหาร
 • ปรับอุณหภูมิได้ทั้งบนและล่าง หรือ บน/ล่าง
 • ตั้งเวลาได้สูงสุด 15 นาที พร้อมสัญญาณเตือน
 • ฝาปิดเตาอบผลิตจากกระจกอย่างดี ทนความร้อนสูง
 • ถาดรองเศษอาหาร ทำความสะอาดง่าย
 • กระทะทอดอาหารเคลือบ Non-stick ล้างทำความสะอาดง่าย
 • ฝาหม้อแก้วมองเห็นอาหารขณะใช้งาน
 • หม้อต้มและตะแกรงนึ่งผลิตจากสเตนเลส เกรด 304
 • สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อบ ต้ม นึ่ง ทอด และย่าง
 • เตาไฟฟ้า ร้อนเร็ว สามารถใช้งานกับภาชนะก้นเรียบที่มีขนาดเหมาะสม
 • มอก.1641-2552

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น