Loading...

เครื่องปั่นแบบพกพา Anitech SBD65

รหัส :
0230500157
คะแนน :
8,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

เครื่องปั่นแบบพกพา
– กำลังไฟ 67 วัตต์
– ความจุ 380 ml
– แบตเตอรี่ 2000mAh (ปั่นได้ 13-15 แก้ว)
– ชาร์จไฟประมาณ 3-4 ชม.
– โถปั่นทำจากพลาสติก tritan ปลอดภัย
– ใบมีด 4 แฉก
– รอบในการปั่น 18,000 รอบ/นาที

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น