ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > อุปกรณ์ไอที > หัวก๊อกอินฟาเรด Xiaomi
หัวก๊อกอินฟาเรด Xiaomi
รหัส
:
0230400045

คะแนน
:
9,000 คะแนน
จำนวน
:
 

1.หัวก็อกน้ำเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
2.เปลี่ยนก็อกน้ำธรรมดา ให้กลายเป็นก็อกน้ำแบบออโต้
3.รองรับหัวก็อกน้ำแบบ M20, M22, M24 และ G1/2
4.ใช้งานได้สูงสุด 4-6 เดือน ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง
5.ใช้เวลาชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง"

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการหมายเหตุ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ