Loading...

กาต้มน้ำอเนกประสงค์ imarflex IF-285(สีน้ำเงิน)

รหัส :
0230500133
คะแนน :
6,900 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ต้มน้ำเดือดเร็วทันใจ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด ใช้งาน ยกแยกออกจากตัวฐานเมื่อต้มน้ำเสร็จ ตัวหม้อต้มทำด้วยสแตนเลส สะดวกด้วยปุ่มกดฝาเปิด รินเทน้ำได้สะดวก ความจุ 3 ลิตร แรงดันไฟฟ้า 220 v ความถี่ 50 Hz กำลังไฟฟ้า 1500 w 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น