ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > เครื่องครัว > ชุดจานชามเมลามีน 20ชิ้น/ชุด
ชุดจานชามเมลามีน 20ชิ้น/ชุด
รหัส
:
0230500097

คะแนน
:
7,500 คะแนน
จำนวน
:
 

ชุดจานชาม+ช้อนเมลามีน 20 ชิ้น
1 ชุดประกอบด้วย
จานกลม 23cm. สูง 1.7cm. 4 ชิ้น
จานกลม 20cm. สูง 2.8cm. 4 ชิ้น
ชามกลม 20cm. สูง 5cm. 4 ชิ้น
ชามซุป 11cm. สูง 5.2cm. 4 ชิ้น
ช้อน 12.5cm. 4 ชิ้น
สินค้าทำจากเมลามีน
ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ทนทานต่อการใช้งาน
สีสันลวดลายสวยงาม

 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ