ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เตาอบ Hanabishi รุ่น OV-01
รหัส
:
0230500087

คะแนน
:
9,000 คะแนน
จำนวน
:
 

สามารถทำความร้อนได้ทั้งแบบไฟบน-ไฟล่าง หรือพร้อมกันขนาดเล็กกระทัดรัด แต่สามารถช่วยให้การทำอาหารของคุณเป็นแบบมืออาชีพได้ง่าย ๆ สามารถปรับระดับความร้อนได้ตั้งแต่ 70-230 องศา สามารถตั้งเวลาในการอบ 1-30 นาที มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ตะแกรงสแตนเลส/ถาดอบ ถอดล้าง ทำความสะอาดง่าย 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ