Loading...

เตาอบอเนกประสงค์ imarflex IF-833

รหัส :
0230500069
คะแนน :
15,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

รูปทรงกระทัดรัด สวยงาม ใช้งานง่าย ใช้งานได้ทั้งอบและอุ่นอาหารได้หลายประเภท ทั้งเนื้อสัตว์ ขนมปัง ขนมเค้ก อบย่างอาหารสุกได้เร็วทั่วถึง ให้ความร้อนแบบฮีทเตอในการอบ เลือกไฟความร้อนอบได้ ทั้งแบบด้านบน ด้านล่างหรือทั้ง2ด้านพร้อมกัน  เลือกตั้งเวลาในการอบได้ถึง 30 นาที มีตะแกรงวางและมีถาดรองอาหารในการย่าง มีเสียงกริ่งเตือนเมื่อหมดเวลาที่ตั้ง ขนดความจุ 12 ลิตร 220 v50Hz 800 w

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น