ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไมล์ > เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
1,000 คะแนน = 500 ไมล์
รหัส
:
0091300001


  • เมื่อแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์ของเจแปนแอร์ไลน์แล้ว ไม่สามารถแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม AEON Happy Point ได้อีก
  • การดำเนินการแลกคะแนน AEON Happy Point เป็นไมล์ของเจแปนแอร์ไลน์นั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์หลังจากการยืนยันการแลกคะแนน
  • โปรโมชั่น: อัตราการแลกคะแนนสะสมพิเศษสำหรับรายการนี้ มีรายละเอียดดังนี้
    * อัตราการแลกคะแนนสะสมพิเศษในช่วงโปรโมชั่นนี้ : 2 คะแนน AEON Happy Point = 1 JMB Mileage
    * อัตราการแลกคะแนนสะสมปกติ : 3 คะแนน AEON Happy Point = 1 JMB Mileage
    * ชื่อ สกุล ในการแลกไมล์ จะต้องเป็น ชื่อ สกุล เดียวกันกับที่ระบุไว้ในการเป็นสมาชิกกับเจแปนแอร์ไลน์
< ย้อนกลับ