ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > มูลนิธิ > มูลนิธิ รพ. พระมงกุฎเกล้า
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3,200 คะแนน = 200 บาท
รหัส
:
0030100001

คะแนน
:
3,200 คะแนน
จำนวน
:
 

วัตถุประสงค์

1. ใช้ในกิจการรักษาพยาบาล และสงเคราะห์ผู้ป่วย ทหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
2.จัดหาอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทหาร ผู้ป่วยพิการ และทุพลภาพ
3. จัดเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์ ของแพทย์ และพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุำฎเกล้า
5. สนับสนุนกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

< ย้อนกลับ