ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
มูลนิธิ ตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3,200 คะแนน = 200 บาท
รหัส
:
0020100001

คะแนน
:
3,200 คะแนน
จำนวน
:
 

มูลนิธิจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ โดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อัญเชิญชื่อ "ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" เป็นชื่อมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับจัดเตรียมกองทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ ของ "ตึก สก." และเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ในสาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาโรคหัวใจ 

< ย้อนกลับ