Loading...

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ (บัตรเสริม)

รหัส :
0072200003
คะแนน :
17,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

17,500 คะแนน สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี  บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ (บัตรเสริม)

หมายเหตุ

1.การดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม /คำสั่งการแลกคะแนนสะสม 

2.กรณีที่ท่านไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0888

สำหรับบัตรเครดิต AEON Royal Orchid Plus Platinum เท่านั้น