X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

แนวทางการดำเนินการของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัท

แนวทางการดำเนินการของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัท
บริษัทได้กำหนดและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. นโยบายพื้นฐาน
     ในการใช้โซเชียลมีเดีย เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งหลักการพื้นฐานของอิออน (AEON Basic Principles) และจรรยาบรรณของอิออน (Aeon Code of Conduct) และจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขององค์กรที่ดีตามที่ควรพึงปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

(วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมบนโซเชียลมีเดีย)
    เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สามารถไว้วางใจได้และสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้ามากขึ้นผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย 

(กรอบความคิดในการเข้าร่วมบนโซเชียลมีเดีย)
    เราจะมีปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียด้วยทัศนคติที่เป็นกลาง มีเหตุและผล ในฐานะผู้ใช้งานที่มีความรับผิดชอบ เนื่องจากเราตระหนักว่าคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของโซเชียลมีเดียคือ "ผู้อ่าน (ผู้รับข้อมูล) บนโซเชียลมีเดียสามารถเป็นผู้ส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน โดยพวกเขาสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่นได้อย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง และข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางต่อไป”

 • เราจะส่งข้อมูลด้วยเนื้อหา การแสดงออก และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลที่ไม่แน่นอนหรือไม่ถูกต้อง หรือสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หากมีการโพสต์เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือเนื้อหาที่อาจสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะดำเนินการขอโทษโดยทันทีและจะแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง
 • เราจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของการเข้าร่วมบนโซเชียลมีเดียในทุก ๆ ข้อ และจะเคารพวัฒนธรรมและมารยาทของชุมชนโซเชียลมีเดีย
 • เราจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ เพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เราจะเคารพความสำคัญของสิทธิของผู้ใช้ เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2. แนวทางและประกาศต่อผู้ใช้ทุกท่าน
     “บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า จะมีการโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน” หรือ “เรา”) และบริษัทในเครือ บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.aeon.co.th/ (ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียอาจมีการแก้ไขได้ในภายหลัง นอกจากนี้ โปรดระวังบัญชีที่แอบอ้างเป็นบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน หรือบัญชีโซเชียลมีเดียของพนักงานของบริษัท”

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน

ช่องทางการให้บริการ

ชื่อบัญชี

ลิงก์ URL

แอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
AEON
@aeonth
https://lin.ee/t4vkOlI 
เพจเฟซบุ๊ก
(Facebook page)
AEON Thana Sinsap
@AEONTS
Contact
https://www.facebook.com
/AEONTSContact/
ยูทูบ (YouTube)
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
@aeon
thanasinsap
thailand
pub4120
https://www.youtube.com
/channel/
UCE94h7jhfY7c8
J013GcoKmA
เว็บไซต์พันทิป (Pantip)
AEONTS
 

 

โปรดระวังว่า บัญชีที่ใช้ชื่ออิออนที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นอาจเป็นบัญชีที่ "ไม่เป็นทางการ" หรือเป็นบัญชี "ปลอม"

 • ทั้งนี้ คำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ร้านค้าจะไม่ได้รับการตอบกลับบนโซเชียลมีเดีย
  ท่านสามารถส่งความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับอิออน และคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้าไปยังลิงก์ดังต่อไปนี้  

ลิงก์ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถาม
หรือแจ้งข้อเสนอแนะ https://www.aeon.co.th/aeon/contact-us/

 

 • ข้อพึงระวังเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน
       1. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ สำหรับเนื้อหาใด ๆ รวมถึงโพสต์ ความคิดเห็น รูปภาพ และวิดีโอ ที่เผยแพร่จากบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ จะเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการและบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิที่ได้รับการยอมรับจากบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

       2. ทัศนะของโพสต์หรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการอาจแตกต่างจากทัศนะอย่างเป็นทางการของบริษัท
       3. บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการหรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอิออนอาจมีการอ้างถึงความคิดเห็น รูปโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ (รวมถึงการประมวลผล การตัดทอนหรือเรียบเรียงใหม่ การทำสำเนา การเปิดเผย และการแปล) อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิความเป็นส่วนตัว
       4. บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement) ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อิออนได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement) ที่ aeon.co.th/aeon/privacy-policy/
       ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่ออิออนได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2665-0123 หรือช่องทางตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement)

 • ความคิดเห็นต้องห้ามสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน
      บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการคือพื้นที่ในการสื่อสารสำหรับทุกคน ความคิดเห็นที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้อาจถูกลบโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       1. ความคิดเห็นที่มีเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง
       2. ความคิดเห็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือไม่สมเหตุสมผล เช่น ความคิดเห็นที่ว่างเปล่า มีอักขระที่ไม่มีความหมาย หรือโพสต์หลายรายการที่มีเนื้อหาเดียวกัน
       3. ความคิดเห็นที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (แต่ไม่รวมถึงความคิดเห็นที่แสดงโดยอัตโนมัติโดยฟังก์ชันของโซเชียลมีเดีย) เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
       4. ความคิดเห็นที่ละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สิน ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
       5. ความคิดเห็นที่ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำลายความไว้วางใจ หรือมีแนวโน้มที่จะใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำลายความไว้วางใจของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
       6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาย กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมทางศาสนา
       7. ความคิดเห็นที่ปลอมแปลงเป็นบริษัทหรือบุคคลที่สาม
       8. ความคิดเห็นที่มีโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำลายหรือทำให้บริษัทหรือระบบโซเชียลมีเดียทำงานผิดปกติได้
       9. ความคิดเห็นที่ขัดหรือน่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือหลักศีลธรรมอันเป็นที่ยอมรับ
       10. ความคิดเห็นที่ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
       11. ความคิดเห็นที่เห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตที่กำหนดโดยสื่อสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง
       12. ความคิดเห็นที่อาจขัดขวางการทำงานของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการหรือความคิดเห็นที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

 • การจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน
      ข้อมูลที่โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ สนธิสัญญาต่าง ๆ และกฎหมายอื่น ๆ ห้ามใช้ข้อมูลนี้ (รวมถึงการทำซ้ำ แก้ไข โพสต์ ส่งต่อ แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ขาย และเผยแพร่) นอกเหนือขอบเขตของการใช้งานส่วนตัวหรือตามที่กฎหมายอนุญาตอย่างชัดเจนหรือตามที่กำหนดโดยฟังก์ชันโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน
       เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ ต่อกรณีดังต่อไปนี้ที่ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของอิออน
       1. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ หรือการที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ
       2. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาของโพสต์ (ความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้
       3. ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ หรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ
       ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการโดยสื่อสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง เราไม่สามารถตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของสื่อสังคมออนไลน์แต่ละแห่งได้
       นอกจากนี้ เราไม่สามารถตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับฟังก์ชัน วิธีการใช้งาน หรือคำถามด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

 • การดำเนินการ
       เราใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูล จึงขอเรียนให้ทราบว่า เราไม่อาจรับรองได้ว่าเราจะตอบกลับความคิดเห็นของคุณ

 • การเข้าร่วมแคมเปญ
       ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมแคมเปญ

 • การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
       แนวทางการดำเนินการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.การติดต่อกับอิออน
    ท่านสามารถส่งความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับอิออน และคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้าไปยังลิงก์ดังต่อไปนี้ 

ลิงก์ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สำหรับการแสดงความคิดเห็น สอบถาม
หรือแจ้งข้อเสนอแนะ https://www.aeon.co.th/aeon/contact-us/

กลับไปที่รายการ