ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องดูดฝุ่น electrolux
รหัส
:
0230300016

คะแนน
:
20,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • กำลังไฟที่ใช้ขนาด 220 – 240w , 50-60 Hz.
 • กำลังมอเตอร์ 1,600 วัตต์
 • ระบบกรองฝุ่น HEPA
 • ความยาวสายไฟ 5.25 เมตร
 • ล้อยางกันรอย
 • ท่อดูดฝุ่นอะลูมิเนียม 2 ชิ้น
 • อุปกรณ์เสริมมี หัวดูดฝุ่นพื้นแบบผสม หัวดูดปากแคบ และหัวดูดขนแปรง
 • น้ำหนักเครื่องดูดฝุ่น 3.2 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) : 205 x 250 × 355 มม.

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ