Loading...

Smart Frog เครื่องดักยุง KW-MK300 สีขาว

รหัส :
0230300200
คะแนน :
7,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

เครื่องดักยุง แบรนด์ Smart frog ที่ทาง Volitaa เลือกสรรค์มาเพื่อทุกท่าน ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ขนาดกำลังพอดีและที่สำคัญคือเสียบเงียบมากๆขณะใช้งานมาพร้อม กับ 4 Innovative technology สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น