Loading...

Volitaa พัดลมไอเย็นตั้งโต๊ะ รุ่น Y3 สีขาว

รหัส :
0230600321
คะแนน :
7,500 คะแนน
สี :
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

เหมาะสำหรับการใช้ที่โต๊ะทำงาน หรือในห้องนอน ห้องน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 10-12 ตร.ม. ดีไซน์สวยงาม มาพร้อมหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการพกพา ความจุแบตเตอรี่ 2000 mAh

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น