Loading...

เครื่องทำแซนวิช NW-SW01

รหัส :
1330500150
คะแนน :
5,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ทำได้ครั้งละ 4 แผ่น
ให้ความร้อนได้ดี
ใช้งานง่าย มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
แผ่นทำความร้อนเคลือบ NON-STICK
ทำความสะอาดได้ง่าย
ตัวเครื่องสีดำ สวยคลาสสิค
ขนาดสินค้า 19.5 x 21 x 7.5 ซ.ม
สินค้ามีมาตรฐาน มอก. 1641 - 2552

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น