ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > นิกโก้พัดลมชาร์จไฟได้พร้อมโคมไฟ (ขาว)
นิกโก้พัดลมชาร์จไฟได้พร้อมโคมไฟ (ขาว)
รหัส
:
1860600004

คะแนน
:
3,500 คะแนน
สี
:
จำนวน
:
 

1.ใบพัด : ยาว 7 นิ้ว
2.กำลังไฟ 220 - 240 V 50/60 Hz
3.แบตเตอรี่ : 3.7V 1800mAh Lithium Battery
4.เวลาในการชาร์จ : 4-6 hours
เวลาการใช้งาน :ความเร็วสูง 2 ชั่วโมง
                ความเร็วปานกลาง 3 ชั่วโมง
                ความเร็วต่ำ 4 ชั่วโมง
                เปิดไฟ LED แสงสว่างมาก 10 ชั่วโมง
                เปิดไฟ LED แสงอ่อน 40 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ