ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
ไมโครเวฟ Midea (AM820C2RA)
รหัส
:
1330500146

คะแนน
:
25,000 คะแนน
จำนวน
:
 

ไมโครเวฟระบบดิจิตอล ความจุ 20 ลิตร กำลังไฟ 800 วัตต์
ตั้งเวลาได้สูงสุด 95 นาที พร้อม 8 เมนูอัตโนมัติ
กระจายความร้อนทั่วถึง
ละลายน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็ว
ระบบ Quick start เพียงปุ่มเดียวสามารถตั้งเวลาอุ่นได้ 30 วินาที
เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Child Safety Lock
ตัวเครื่องสีฟ้าอ่อน ดีไซน์เรโทแปลกใหม่ เหมาะกับคนทุกรุ่นทุกวัย

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ