ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
พัดลมโยคะ MRYF-06L
รหัส
:
1330300136

คะแนน
:
8,500 คะแนน
จำนวน
:
 

  • พัดลมโยคะ ขนาด 6 นิ้ว
  • ไฟ LED
  • แบตเตอรี่ Lithium-ion
  • ความจุ แบตเตอรี่ 8000 มิลลิแอมป์
  • ใช้งานต่อเนื่อง (เฉพา่ะพัดลม 8-18 ชั่วโมง)
  • แรงลม 3 ระดับ
  • เวลาในการชาร์จ 5-6 ชั่วโมง
  • ฟังก์ชันชาร์จแบตเตอรี่มือถือ
  • ขนาดพัดลม ขณะพับ 196*196*75 มม
  • ขนาดพัดลม ขณะกางออก 196*196*1000 มม

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ