Loading...

เครื่องทำอาหารอเนกประสงค์ Bear รุ่น BR0008

รหัส :
1330500122
คะแนน :
39,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ระบบควบคลุมอุณหภูมิแยกระฟังก์ชั่นระหว่าง อบ+ทอด และ อุ่นเครื่องดื่ม
- เตาอบ ปรับอุณหภูมิปรับได้ถึง 4 ระดับ 100, 150, 200, 250 องศา
- กาน้ำปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับที่ 55 องศา และ 90 องศา พร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอล (ฐานสามารถพับเก็บได้)
- สะดวกสบายด้วยโหมด Always On เพื่ออุ่นอาหารได้อย่างต่อเนื่องตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 30 นาที
- กาน้ำทำจากแก้วคุณภาพดีทนความร้อนสูง (Borosilicate glass)
- กำลังไฟ 1400 W
- ความจุเตาอบ 8 L
- กาน้ำ 0.8 L

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น