ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
LED ทีวีโตชิบา 32 นิ้ว
รหัส
:
0150300040

คะแนน
:
110,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ความละเอียดหน้าจอแบบ HD Ready (1365x768)
 • ระบบประมวลผลภาพ Regza Engine
 • ให้สีสันสมจริง เป็นธรรมชาติ 10-Bit Video Processing
 • ดู TV คมชัดด้วย Auto Signal Booster
 • ภาพคมชัดสดใสด้วย Contrast Booster
 • ระบบเสียงทรงพลังด้วยระบบ Power bass Booster
 • ช่องต่อ AV
 • 1 ช่อง HDMI
 • 1 ช่อง USB

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ