Loading...

ชุดกระทะหม้อพร้อมฝา Primary จำนวน 4 ชิ้น

รหัส :
1330500113
คะแนน :
12,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

มาตรบอกระดับน้ำง่ายต่อการปรุงอาหาร
ฝาแก้วง่ายต่อการปรุงอาหาร และป้องกันน้ำล้น
หูจับถนัดมือใช้งานง่าย
ก้นกระทะอินดัคชั่นใช้ได้กับเตาทุกประเภทรวมทั้งเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเหตุ

       1. การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

       2. กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

       3. กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

       4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น