Loading...

ชาร์ป IG-GC2B-B/N/P พลาสม่าคลัสเตอร์ สำหรับใช้ภายในรถยนต์ สีแดง

รหัส :
0250800001
คะแนน :
30,000 คะแนน
สี :
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ตลอดจนสลายกลิ่นอับชื้นในอากาศ
ชุดกำเนิดอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน 17,500 ชั่วโมง (ประมาณ 6 ปี หากเปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง)
โปรแกรมปิดการทำงานอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง 8 ชั่วโมง
ใช้งานง่ายขึ้น ผ่านสายต่อ USB พร้อมกับอะแด็ปเตอร์ (มีมาให้) สำหรับใช้ในรถยนต์
ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ด้วยรูปทรงแก้วน้ำ สะดวกในการใช้งาน
การทำงานของพัดลม เทอร์โบ/สูง/เบา
กำลังไฟฟ้า (สูง/กลาง/ต่ำ) 1.9/0.6/0.5 วัตต์
ระดับเสียงการทำงาน 36/23/19 เดซิเบล
ความเข้มข้นของอนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์ 75,000/25,000/7,000 ไอออน/ลบ.ซม

 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น