ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
โถอินาเมล 5 ใบ/ชุด
รหัส
:
0230500016

คะแนน
:
8,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 โถอินาเมล 5 ใบ/ชุด
ลวดลายสวยงาม สะอาดตา น่าใช้ มีฝาปิดป้องกันแมลงหรือสิ่งปนเปื้อน
ใน 1 ชุด มี โถหลายขนาด สามารถเลือกหยิบให้เหมาะสำหรับใส่อาหาร ผลไม้ ต่างๆ หรือเก็บในตู้เย็น
ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1.โถอินาเมลขนาด 10 ซม. 1 ใบ
2.โถอินาเมลขนาด 12 ซม. 1 ใบ
3.โถอินาเมลขนาด 14 ซม. 1 ใบ
4.โถอินาเมลขนาด 16 ซม. 1 ใบ
5.โถอินาเมลขนาด 18 ซม. 1 ใบ

 

หมายเหตุ 
     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123
     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ