ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องอุ่นนม / อาหาร(สีฟ้า)
รหัส
:
0200300002

คะแนน
:
17,000 คะแนน
จำนวน
:
 

เครื่องอุ่นนม pigeon  คือใช้เทคนิคในการทำความร้อนที่ทันสมัย สามารถปรับอุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีปุ่มปรับอุณหภูมิ Low & High พร้อมระยะเวลาความเหมาะสมในการอุ่นนมหรืออุ่นอาหาร ซึ่งป้องกันมิให้อาหารสุกจนเกินไปซึ่งทำให้อาหารบางอย่างเสียคุณประโยชน์ เหมาะกับการอุ่นขวดนมทุกชนิด หรือถุงเก็บน้ำนมและ อาหารลูกน้อย เช่น นม โจ๊ก ข้าวโอ๊ตได้ เครื่องอุ่นนมรุ่นนี้มีขนาด กะทัดรัดง่ายต่อการพกพา และสะดวกต่อการทำความสะอาด วัสดุด้านนอกใช้พลาสติกที่มีความปลอดภัยสูง (PP) การอุ่นนมและอาหารของลูกน้อย ด้วยเครื่องอุ่นนมสามารถรักษาคุณภาพและประโยชน์ของอาหารได้ดีกว่าการใช้เตาไมโครเวฟ

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ