ประกาศผลรอบคัดเลือก AEON English Speech Contest 2024

ประกาศผลรอบคัดเลือก AEON English Speech Contest 2024

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผ่านรอบสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Social Issues: From Awareness to Action”

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1 Akira Taron Yothinburana School
2 Camille Khaymika Mayard Satree Phuket School
3 Celine Lalita Moulder Satree Phuket School
4 Chanisorn Siritanakorn Bodindecha (Sing Singhaseni) School
5 Jasmine Sarah Duncan Buranarumluk Trang School
6 Natchaya Attayoko Samutsakhon Wittayalai School
7 Natprapat Nuangjamnong Chonkanyanukoon school
8 Panuma Dansiri Saint Joseph Convent School
9 Promporn Wesgositt Triam Udom Suksa School
10 Proud Panturat Pathumthep Wittayakarn school
11 Punchita Rittichai Bodindecha (Sing Singhaseni) School
12 Sarida Israponsri Samutsakhon Wittayalai School
13 Tanapat Wattanakool Chonradsadornumrung School
14 Tanis Jindamanee Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (secondary)
15 Warich Boonyapraphan Yothinburana School


(การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอีเมลจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลในรอบชิงชนะเลิศให้ทราบอีกครั้ง และจะประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2024 ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (http://www.aeon.co.th/foundation/)

#AEONEnglishSpeechContest2024
#AEONThailandFoundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-4400 ต่อ 18041 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ 09:00 น. – 18:00 น.)