สนับสนุนกระเป๋าเดินทางให้ทัพนักกีฬาไทยไปแข่งขันกีฬาระดับโลก

19 กรกฎาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหาร มอบกระเป๋าเดินทางจำนวน 510 ใบ มูลค่ากว่า 4.7 ล้านบาท ให้ทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ และกีฬาตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโลก โดยมีนายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาคนพิการ และ พันตำรวจโท สุริยะ พ่วงสมบัติ รองผู้กำกับสืบสวน บก.ตม. 1 เป็นผู้รับมอบ กระเป๋าเดินทางเหล่านี้ มีความทนทานสูงและสามารถใส่สิ่งของจำเป็นได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก