สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

13 มกราคม 2566 คุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ผู้แทนประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและจักรยาน ให้วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ และ ผอ.ฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานการจัดงาน เป็นผู้รับมอบ ในงานมีเด็กนักเรียนจากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รวม 11แห่ง ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ โรงเรียนบ้านคันชา จ.สกลนคร และมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลค่ารวม 55,879 บาท

มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญในการมอบอนาคตที่ดีให้กับเด็กทุกคน และมุ่งหวังให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพแข็งแรง กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs เป้าหมายที่ 3 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย