มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรม Brighten Eyes Brighten Days ร่วมสร้างการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ผ่านการส่งต่อแว่นตาเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

30 พฤษภาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี มูลนิธิอิออนประเทศไทย คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ Mr. Tamai, Chairman of the board และ Mr. Omodera, Vice Chairman of the board and Managing Director พร้อมด้วยกรรมการของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ เชิญชวนพนักงานร่วมส่งต่อแว่นตาใช้แล้วที่สภาพดี ในโครงการ “Brighten Eyes Brighten Days” มอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ

“เราเชื่อว่าการมองเห็นที่ชัดเจน คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่”