สนับสนุนกิจกรรม หนองบัวเงินมินิมาราธอน และ มอบเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน จ.อุดรธานี

4 กันยายน 2565 มูลนิธิอิออนประเทศไทยนำโดย คุณกฤษฎา รัตนวงศา ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม หนองบัวเงินมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 กิจกรรมวิ่งระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมูลนิธิฯ ได้นำอาสาสมัครอิออนเข้าร่วมกิจกรรมหนองบัวเงินมินิมาราธอน พร้อมกับมอบเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน มูลค่า 122,000 บาท โดยมี คุณอรวรรณ ปราบศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ