มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาไฟป่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

9 มีนาคม 2566: คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินมูลค่า 208,000 บาท ให้แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า  ชุดลายพรางสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเสบียงอาหาร ภายใต้โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดจากปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่รุนแรงจนเกิดวิกฤตฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงในอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยความห่วงใยสุขภาพคนในพื้นที่และใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มูลนิธิฯ จึงให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี

ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   จ.เชียงใหม่ โทร. 053 479 079