มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้า ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

9 กันยายน 2566 คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้แทนประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินให้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการ AEON GROW GREEN ของมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครมูลนิธิอิออนประเทศไทย, ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, ปลัดอำเภอเชียงดาว, หน่วยราชการ พร้อมด้วยประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่  เข้าร่วมปลูกป่า ณ บ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โครงการครั้งนี้ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จำนวน 120 ไร่ ที่บริเวณป่าบ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชียงดาว และบริเวณป่าบ้านปางมะเยา หมู่ 4 ต.ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกกล้าไม้กว่า 34,000 ต้น ได้แก่ สัก มะค่าโมง มะขามป้อม ประดู่หว้า เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs15 เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ