จัดกิจกรรม AEON Grow Green ฉลองครบรอบอิออน ธนสินทรัพย์ 30 ปี

18 กันยายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมปลูกต้นไม้และมอบอุปกรณ์เพาะปลูกให้สวนเบญจกิติ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ภายใต้แนวคิด AEON Grow Green โดยมี คุณนนทยา นุชนารถ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าอุทยานเบญจสิริ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานคร