มอบเงินสนับสนุน AEON Environmental Learning Center อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

31 พฤษภาคม 2565: คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 404,600 บาท สนับสนุน AEON Environment Learning Center ให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบโดย พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานฯ ภายใต้โครงการ "รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

มูลนิธิอิออนประเทศไทยและอาสาสมัครได้ร่วมปลูกป่าบกและป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมกับป้ายสื่อความหมาย ด้วยงบประมาณมูลค่ากว่า 3.9 ล้านบาท ให้นักเรียน และนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปศึกษาการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้ในที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี