มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2565

15 มิถุนายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร โดยมี พลตรี วณัฐ ลักษณสิริ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของข้าราชการไทย