มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ให้แก่ บุตรข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ บุตรของข้าราชการกองพลทหารราบที่ 11 เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการไทย โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นผู้แทนรับมอบ