มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ บุตรของข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พลโท วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของข้าราชการไทย