มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565

16 มิถุนายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มูลค่า 229,919 บาท โดยมี พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล