ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน AEON English Speech Contest 2023

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ AEON English Speech Contest 2023 จำนวน คน รายชื่อดังนี้

1. Pingkan              Rerkpatanapipat              Sarasas Ektra School, Bangkok
2. Thanyapas          Leepakorn                       Satit Prasarnmit International Programme, Bangkok
3. Punnatat             Wongpayaban                 Suankularb Wittayalai School, Bangkok
4. Piyathida            Auifujai                            Chiang Mai University Demonstration School, Chiangmai
5. Tanatat               Puangphol                       Chonradsadornumrung School, Chonburi
6. Chanya               Jirapawasut                     Mahidol Wittayanusorn School, Nakhonpathom
7. Anchali               Carr                                Satreeprasertsin School, Trat

นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและ เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 202ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2566 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

และรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร จำนวน คน รายชื่อดังนี้

1. Chirachaya          Srinapawong                      Samsenwittayalai School, Bangkok
2. Viranpatt             Hiranpruck                         The Newton Sixth Form School, Bangkok
3. Tanyapat             Skunvisit                            Triam Udom Suksa School, Bangkok
4. Alicia                  Glueck                               Prakhonchaipittayakhom School, Buriram
5. Kumphapan        Amnuaypornpaisal               Chonradsadornumrung School, Chonburi
6. Nutthawan          Junthakul                            Kajonkietsuksa School, Phuket
7. Irfan                    Pathan                               Princess Chulabhorn Science High School Satun, Satun
8. Ratchanon          Puaksom                            Hatyaiwittayalai School, Songkhla

 (*รายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และรองชนะเลิศ เรียงตามตัวอักษร)

โปรแกรม ASIA YOUTH LEADERS มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และไทย  

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอขอบคุณนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ แล้วพบกันใหม่ใน AEON English Speech Contest ครั้งถัดไป

#AEONEnglishSpeechContest2023
#AEONThailandFoundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-4400 ต่อ 18041 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ 09:00 น. – 18:00 น.)