ประกาศผลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2022

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ AEON English Speech Contest 2022 จำนวน 7 คน รายชื่อดังนี้

1. Jessica Kate Mills, Triam Udom Suksa School
2. Malini Synsukpermpoon, Mater Dei School
3. Napat Buntawikunsawat, Triam Udom Suksa School
4. Pidchapa Lucklertkul, Saint Joseph Convent
5. Ponnapit Nuramrum, Triam Udom Suksa School
6. Sadhita Suwansiri, Triam Udom Suksa School
7. Sataporn Taksin, Watkhemapirataram School


นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและเข้าร่วมโปรแกรม “ASIA YOUTH LEADERS 2022 ONLINE” ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2565 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

และรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 13 คน รายชื่อดังนี้

1. Jaraspim Chankanithirun, The Newton Sixth Form School
2. Kritsakorn Netkhunjorn, Rittiyawannalai2
3. Methasit Rattanakunchai, Triam Udom Suksa School
4. Panicha Tusnapuckdi, Triam Udom Suksa School
5. Parisa Lertdumrikarn, Mater Dei School
6. Peerapat Phongphannatorn, Triam Udom Suksa School
7. Pichayatida Pornpipatkul, Triam Udom Suksa School
8. Prawitchaya Polsena, Satriwitthaya 2 school
9. Promporn Radarsai, Saint Joseph Convent School
10. Siwakorn Taksin, Wat Khemapirataram School
10. Siwakorn Taksin, Wat Khemapirataram School
11. Tanya Teerawongwiwat, Mahaprutaram Girls' School
12. Vasin Teerajaruwat, Suankularb Wittayalai
13. Yada Rojcharoenchai, Saipanya Rangsit-Nakhon School

 (*รายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และรองชนะเลิศ เรียงตามตัวอักษร)

โปรแกรม ASIA YOUTH LEADERS มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย โดยในปีนี้ได้พิจารณาถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงจะดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการออนไลน์จากกรุงเทพมหานคร และจากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรม

 มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอขอบคุณนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ แล้วพบกันใหม่ใน AEON English Speech Contest ครั้งถัดไป

#AEONEnglishSpeechContest2022
#AEONThailandFoundation
#AEONThailandFoundation15thAnniversary