มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรม AEON Tutor ปีที่ 8

14 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรม AEON Tutor ปีที่ 8 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทย เข้าร่วมติวเพื่อเตรียมสอบ TGAT ใน 3 วิชา ได้แก่ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะในการทำงานในอนาคต โดยครั้งนี้เป็นการติวทางออนไลน์ผ่านระบบ AEON TUTOR LIVE EVENT โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 4,400 คน

มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มจัด AEON TUTOR ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 จนมาถึงครั้งที่ 8 ในปีนี้ ด้วยการเชิญติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญมาติวให้กับนักเรียนที่สนใจฟรี! โดยโรงเรียนและนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการเข้าติว

การติวในรูปแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง