จัดกิจกรรม AEON Tutor ปีที่ 7

11 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรม AEON Tutor ปีที่ 7 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทย เข้าร่วมติวเพื่อเตรียมสอบ TGAT ใน 3 วิชา ได้แก่
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีตรรกะ และ
3. สมรรถนะในการทำงานในอนาคต โดยครั้งนี้เป็นการติวทางออนไลน์ผ่านเวปไซต์ aeontutor.aeonts.com

มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มจัด AEON TUTOR ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2559 จนมาถึงครั้งที่ 7 ในปีนี้ ด้วยการเชิญติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญมาสอนติวให้กับนักเรียนที่สนใจฟรี! โรงเรียนและนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดในการเข้าติว

การติวในรูปแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง