มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา กระเป๋าเดินทาง และกล่องอาหาร ให้กลุ่มลูกเหรียง

5 กันยายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา กระเป๋าเดินทาง และกล่องอาหาร ให้กลุ่มลูกเหรียง มูลค่ารวม 932,210 บาท โดยมี น.ส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และตัวแทนกลุ่มลูกเหรียงร่วมรับมอบ ทุนอิออนเพื่อการศึกษาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน