มูลนิธิอิออนประเทศไทย AEON Scholarship 2023

คุณโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออน 1% คลับ, คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย, คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับ คุณมาซาโตชิ โอโมะโตะ กรรมการผู้จัดการ บจ. อิออน (ไทยแลนด์) และ คุณเรียวตะ เซกิ กรรมการผู้จัดการ บจ. อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 32 ทุน มูลค่ารวม 2,240,000 บาท ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนิสิตนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้จัดกิจกรรมมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และกลุ่มบริษัทอิออนในประเทศไทย ให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 14 เป็นไปตาม SGDs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต