มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2566

3 สิงหาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 คน มูลค่า 200,000 บาท โดยมี พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต