มอบคอมพิวเตอร์ อีบุ๊ก และหนังสือให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

17 สิงหาคม 2565 มูลนิธิอิออนประเทศไทยนำโดย คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบคอมพิวเตอร์ อีบุ๊ก และหนังสือให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มูลค่ารวม 421,891 บาท โดยมี คุณสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นหนึ่งในโรงเรียนโครงการ “Give A Book Give A Future” มอบการเรียนรู้ให้เด็กไทยในแบบไฮบริด มีทั้งหนังสือและอีบุ๊ก มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งหวังให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม