ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ AEON English Speech Contest 2024

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ AEON English Speech Contest 2024

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ AEON English Speech Contest 2024 จำนวน 8 คน รายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1  Akira Taron  Yothinburana School
2  Celine Lalita Moulder  Satree Phuket School
3  Chanisorn Siritanakorn  Bodindecha (Sing Singhaseni) School
4  Jasmine Sarah Duncan  Buranarumluk Trang
5  Panuma Dansiri  Saint Joseph Convent School
6  Promporn Wesgositt  Triam Udom Suksa School
7  Sarida Israponsri  Samut Sakhon Wittayalai School
8  Tanis Jindamanee  Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary)


นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและ เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2024 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2567 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 6 คน รายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1  Camille Khaymika Mayard  Satree Phuket School
2  Natchaya Attayoko  Samutsakhonwittayalai School
3  Natprapat Nuangjamnong  Chonkanyanukoon School
4  Proud Panturat  Pathumthep Wittayakarn School
5  Punchita Rittichai  Bodindecha (Sing Singhaseni) School
6  Warich Boonyapraphan  Yothinburana School

 
(*รายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และรองชนะเลิศ เรียงตามตัวอักษร)

โปรแกรม ASIA YOUTH LEADERS มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และไทย  

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอขอบคุณนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ แล้วพบกันใหม่ใน AEON English Speech Contest ครั้งถัดไป

#AEONEnglishSpeechContest2024
#AEONThailandFoundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-4400 ต่อ 18041 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ 09:00 น. – 18:00 น.)